Záchrana postiženého při pádu (rázová síla)

Vše, co byste měli vědět o rázové síle

Pokud nejste v horolezectví úplným nováčkem, určitě jste někdy slyšeli pojem rázová síla. Pozornost byste mu měli věnovat při výběru správného lana i dalšího vybavení. V tomto článku si ve stručnosti vysvětlíme, co je to rázová síla a proč hraje tak důležitou roli.

Co je to rázová síla?

Rázová síla je podle běžné definice síla působící na tělo lezce ve chvíli, kdy dojde k zachycení pádu. V zásadě platí, že čím nižší hodnota, tím lepší. Velikost rázové síly závisí na řadě okolností včetně:

· pádového faktoru (tj. poměru mezi délkou pádu lezce a činnou délkou lana absorbující energii pádu);

· hmotnosti lezce;

· schopností lana a tlumících prostředků zachytit energii pádu.

Co tlumí rázovou sílu?

Pro sportovní účely jsou používána dynamická lana s vysokou průtažností, díky které jsou schopna absorbovat rázovou energii při pádu. Síla se při pádu přenáší přes lano také na karabiny, kotvící body a další prvky, proto je potřeba, aby celý zajišťovací systém byl správně dimenzovaný.

V případně ferratových cest nám rázovou sílu tlumí tzv. ferratová brzda, což je vlastně speciálně sešitá smyce, která se při pádu začne postupně párat a tím tlumí konečnou rázovou sílu.

Problém může nastat při použití statických lan ty jsou však určeny převážně pro pracovní lezení, kde platí jiná bezpečnostní pravidla než u lezení sportovního. Součástí takový systémů bývají brzdy, tlumiče a zachycovače pádu. Statická lana nejsou určena pro běžné lezení bez dalších tlumících prvků!

Na co byste neměli zapomínat?

Měli bychom mít na paměti, že výrobci uváděná rázová síla lana byla testována v laboratorních podmínkách, které se obvykle liší od podmínek v terénu. Ještě důležitější je ovšem skutečnost, že hodnota se vztahuje k prvnímu pádu. S každým dalším pádem ztrácí lano své schopnosti absorbovat energii. K degradaci materiálu dochází také vlivem stárnutí, opotřebení nebo vlhkosti.

Rázová sila bývá uváděna v jednotce dekanewton (daN), která odpovídá 10 N. Norma stanovuje maximální bezpečnou velikost rázové síly na 600 daN, vyšší hodnota by mohla být zdraví škodlivá. Z fyziologického hlediska vydrží lidské tělo přetížení přibližně 15G, tedy cca patnáctinásobek hmotnosti člověka, ale s lezeckým vybavením to rozhodně netestujte! ;-)