Typologie lan

Typologie lan se odvíjí od typu jištění. Každé se hodí k něčemu jinému a proto je třeba si dobře rozmyslet, který druh jištění použijete a s tím spojený i výběr lana...

Jednoduchá lana

Jedná se o lana, která se používají v jednom prameni většinou s průměrem od 9 mm. Jednoduchá lana se standardně používají tam, kde nehrozí nebezpečí přeseknutí lana například padajícími kameny nebo ostré hraně. Jednoduchá lana (tzv.singl nebo jedničky) jsou vhodná pro umělé stěny, skalky, skály, kolmé stěny a bigwallové lezení. Při výběru lana je potřeba nalézt ideální poměr mezi tloušťkou lana a jeho váhou.

Jednoduchá lana se nesmějí používat dvě zaráz jako poloviční nebo „dvojčata“, neboť spojením sil obou lan vrůstá rázová síla, která by mohla být v případě zachycení pádu příliš tvrdé.

Poloviční lana

Pokud jsou lana použita v páru (dvojitá), poskytují pouze standardní bezpečnost. Poloviční lana se používají dvě, nejčastěji o průměru jednoho pramene 8,5 – 9 mm a technikou, která vede oba prameny odděleně, kdy každý pramen prochází svými karabinami postupového jištění. Pokud má poloviční lano malou hodnotu rázové síly může být použito i jako „dvojče“.

Dvojitá lana

V případě dvojitých lan (tzv. twinky nebo dvoječky) se jedná o použití dvou stejných lan v páru většinou o průměru 8 - 8,5 mm, které mají společné jistící postupové body a v případě pádu se podílejí na zachycení. Dvoječky se výborně hodí pro klasické lezecké aktivity v horách a v nestabilním terénu, kde je třeba mít jistotu před případným přeseknutím lana ostrou hranou nebo padajícím kamením.

Lana certifikovaná pro použití ve dvojici se nesmějí používat samostatně a to z důvodu příliš velké průtažnosti samotného pramene, která při odsednutí (pádu) může být nebezpečná.

 Techniky jištění lanem

Názvosloví lana

oplet - soubor navzájem se křížících pramenů
jádro - je buď pletené (z příze) nebo je tvořeno svazkem stáčených šňůr (stejný počet levo a pravotočivých)
pramen - soubor vláken (seskaná vlákna - několik částečně stočených multifilů)
vlákno - soubor filamentů - multifil
filament - nejmenší část lana (prochází nepřerušovaně celou délkou lana)